Edukim. Mbeshtetje të fëmijëve në nevojë

Edukim. Mbeshtetje të fëmijëve në nevojë

Publikuar nga:

ZEBES – ME ZEMER BESIM DHE SIGURI

Qyteti: Durrësi  

Data e fillimit: 25/01/2023
Data e mbarimit: 27/12/2023

Aftësite e kërkuara: Aftesi kreative, Aftesi per te lehtesur aktivitete, Aftesi pune ne grup, Aftesi sportive 

Gjuhët e huaja: AnglishtItalisht 

Orë Vullnetarizmi: 10 

Përshkrimi i angazhimit vullnetar:

Fëmijë të moshave 5 -10vjeç me vështirësi të nxënë, nevoja për kujdestari, fëmijë me nevoja të veçanta kërkojnë mbështetje për të nxënë, argëtim në kohën e lirë, këshillime për prindërim, harmonizimin e komunikimit interaktiv prind – mësues.

Kërkohen specialistë të edukimit, specialistë të shërbimeve psikosociale, mësues, të rinj aktivë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

animator për argëtimin e fëmijëve, kujdestar për kryerjen e detyrave mësimore, këshillime, shkrim projektesh, etj

 

Mundësi të tjera

Opsionet e Filtrimit

Komentet janë të mbyllura.