Lexim librash per femije

Lexim librash per femije

Publikuar nga:

PVN

Qyteti: Tirana  

Data e fillimit: 22/09/2021
Data e mbarimit: 27/09/2021

Aftësite e kërkuara:  

Gjuhët e huaja:  

Orë Vullnetarizmi: 9 

Përshkrimi i angazhimit vullnetar:

Pershkrimi i mundesise

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Detyrat:
1,2,3

 

Mundësi të tjera

Opsionet e Filtrimit

Komentet janë të mbyllura.