Menaxher i mediave sociale

Menaxher i mediave sociale

Publikuar nga:

Qendra Progres dhe Zhvillim

Qyteti: Tirana  

Data e fillimit: 10/12/2021
Data e mbarimit: 30/12/2021

Aftësite e kërkuara: Aftesi kompjuterike, Aftesi komunikimi, Aftesi kreative, Aftesi per te perkthyer ne gjuhe te huaja 

Gjuhët e huaja: Anglisht 

Orë Vullnetarizmi: 15 

Përshkrimi i angazhimit vullnetar:

Mirembajtja e mediave sociale te organizates;

Komunikimi i rezultateve te projekteve;

Ej.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

1, 2 , 3

 

Mundësi të tjera

Opsionet e Filtrimit

Komentet janë të mbyllura.