Shkrim artikuj ne blog

Shkrim artikuj ne blog

Publikuar nga:

PVN

Qyteti: Pogradeci  

Data e fillimit: 03/09/2021
Data e mbarimit: 08/09/2021

Aftësite e kërkuara: Aftesi kompjuterike 

Gjuhët e huaja:  

Orë Vullnetarizmi: 8 

Përshkrimi i angazhimit vullnetar:

Shkrim artikuj ne blog

Shkrim artikuj ne blog

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Shkrim artikuj ne blog
Shkrim artikuj ne blog

 

Mundësi të tjera

Opsionet e Filtrimit

Komentet janë të mbyllura.