Deklaratë Publike e Grupit (2020). Mbi Vullnetarizmin dhe Zhvillimin e tij në Shqipëri. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile

Këtu gjeni një deklaratë publike të nënshkruar nga 174 organizata të shoqërisë civile, të drejtuar në vëmëndje të vendimmarrësve dhe palëve të interesuara. Deklarata është pregatitur nga Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Përtej Barrierave. Publikuar në 2020.

Link: Deklaratë Publike e Grupit (2020). Mbi Vullnetarizmin dhe Zhvillimin e tij në Shqipëri. Qendra Kombëtare Burimore për Shoqërinë Civile.

Komentet janë të mbyllura.