Volunteer Infrastructure in Albania-Status quo and developments

“Infrastruktura e vullnetarizmit në Shqipëri- Gjendja aktuale dhe zhvillimet” është një anketë e publikuar nga Përtej Barrirave në Tetor 2019, si pjesë e projektit rajonal ROUTE WB6.

Link: Volunteer Infrastructure in Albania-Status quo and developments

Komentet janë të mbyllura.