Vullnetarizmi në Shqipëri – Studim Kombëtar 2021

Ky studim ofron një analizë sasiore dhe cilësore rreth perceptimeve, sfidave dhe preferencave të qytetarëve ndaj angazhimit vullnetar, duke analizuar, gjithashtu sfidat dhe mundësitë e ofruesve të vullnetarizmit dhe institucioneve politikëbërëse në Shqipëri. Studimi është kryer gjatë fillimit të vitit 2021 nga partnerët e projektit VullnetarizmiPikëAl.

Link: Vullnetarizmi në Shqipëri – Studim Kombëtar 2021

Komentet janë të mbyllura.