Zhvillimi i kornizës ligjore dhe sociale të vullnetarizmit në Europë

Ky dokument paraqet një përmbledhje të kuadrit ligjor, politik, institucional dhe shoqëror të vullnetarizmit në 5 vende të ndryshme të Europës sic jane Kroacia, Irlanda, Danimaka,  Gjermania dhe Belgjika. Analiza është kryer nga ekspertja Europiane Lejla Šehić Relić në Maj 2021.

Link: Zhvillimi i kornizës ligjore dhe sociale të vullnetarizmit në Europë

Komentet janë të mbyllura.