Qytetaria aktive, iniciativat qytetare dhe vullnetarizmi

Qytetaria aktive, iniciativat qytetare dhe vullnetarizmi

Publikuar më: 02/12/21

“Qytetaria aktive, iniciativat qytetare dhe vullnetarizmi” quhet eventi online i organizuar nga EU TACSO në Turqi, në datën 24 Qershor 2021, nën programin P2P me pjesemarrjen e organizatave të shoqërisë civile nga e gjithë Turqia dhe me synim krijimin e një diskutimi mbi praktikat e ndryshme të vullnetarizmit të cilat do të ndihmonin në situatën aktuale ku Turqia ka gati propozimin dhe miratimin e një ligji mbi vullnetarizmin për të cilin sektori i organizatave është i shqetësuar mbi efektet që mund të sjelle. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm dhe ndanë eksperiencën e tyre në shtetet përkatëse përfaqësuesit e organizatave partnere të Beyond Barriers – Përtej Barrierave, ADP-Zid -Mali i Zi dhe Mladinski Kulturen Centar – Bitola/Youth Cultural Center – Bitola nga Maqedonia e Veriut.

  1. Kreu
  2. /
  3. Lajme
  4. /
  5. Qytetaria aktive, iniciativat qytetare...

Lini një Përgjigje